097/2018 – Λήψη απόφασης για τη φθορά δημοτικού πρασίνου επί της οδού Πρεβέζης 77, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος