243/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

243/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

ADS2432012.pdfa