243/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

243/2012 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο Ευ. Γκ. κάτοικο του Δήμου Ιλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης

ADS2432012.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a