404/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

404/2014 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΜΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Τελευταία Νέα