030/2011 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/2009

030/2011 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/2009

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Β1/2009

ads0302011.pdfa