Λήψη απόφασης για τις συνδρομές των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για τον μήνα Ιούνιο

Λήψη απόφασης για τις συνδρομές των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για τον μήνα Ιούνιο

Λήψη απόφασης για τις συνδρομές των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού του ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ για τον μήνα Ιούνιο

adsdao392011.pdfa