155/2012 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12»

155/2012 – Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12»

Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΝΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΓ. Α2/12»

AOE1552012.pdfa