105/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015

105/2014 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2014 – 2015