063/2019 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020. Ορισμός: • ορίων ηλικίας, • γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, • δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, • μορίων μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων»

063/2019 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020. Ορισμός: • ορίων ηλικίας, • γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, • δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, • μορίων μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων»

063/2019 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας για τις εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020. Ορισμός: • ορίων ηλικίας, • γεωγραφικών ορίων των Σταθμών, • δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, • μορίων μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων»