Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 648/632/5-1-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 648/632/5-1-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 648/632/5-1-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ADSDHKEPA1912012.pdfa