301/2015 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»

301/2015 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»

301/2015 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»