Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2011.

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2011.

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2011.

adspk062011.pdfa