Λήψη απόφασης για το κόστος συμμετοχής των μαθητών του 26ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου για το χρονικό διάστημα 1/2013 έως 6/2013

Λήψη απόφασης για το κόστος συμμετοχής των μαθητών του 26ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου για το χρονικό διάστημα 1/2013 έως 6/2013

Λήψη απόφασης για το κόστος συμμετοχής των μαθητών του 26ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες του ΔΗΚΕΠΑ Ιλίου για το χρονικό διάστημα 1/2013 έως 6/2013