067/2017 – Λήψη απόφασης για το πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

067/2017 – Λήψη απόφασης για το πρόγραμμα εκπαίδευσης από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)