012/2017 – Λήψη απόφασης για τρίτη θέση στάθμευσης στο Ειρηνοδικείο Ιλίου