112/2014 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ.696 επί της οδού Π.Μελά από «Χώρο Σχολείου» σε «Οικοδομήσιμο Χώρο