044/2011 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 91 – Χώρος στάθμευσης.