162/2018 – Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου επί της οδού Διονυσίου 72, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

162/2018 – Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου επί της οδού Διονυσίου 72, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος