262/2018 – Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος