045/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής» επί της οδού Αγίου Φανουρίου 84 (Κ2-Κ3), ιδιοκτησίας Φώτογλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου, και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 033/18-03-2014 της Ε.Π.Ζ. που αφορούσε την σφράγιση του παρόντος καταστήματος.

045/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής» επί της οδού Αγίου Φανουρίου 84 (Κ2-Κ3), ιδιοκτησίας Φώτογλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου, και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 033/18-03-2014 της Ε.Π.Ζ. που αφορούσε την σφράγιση του παρόντος καταστήματος.

045/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής» επί της οδού Αγίου Φανουρίου 84 (Κ2-Κ3), ιδιοκτησίας Φώτογλου Ανδρέα του Κωνσταντίνου, και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 033/18-03-2014 της Ε.Π.Ζ. που αφορούσε την σφράγιση του παρόντος καταστήματος.