001/2017 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου» στην «Τσούνιος Μιχάλης & Σία Ε.Ε.» επί της οδού Ιδομενέως 71, στο Ίλιον

001/2017 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου» στην «Τσούνιος Μιχάλης & Σία Ε.Ε.» επί της οδού Ιδομενέως 71, στο Ίλιον