Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 417 Α.Δ. & 549/2010 Α.Δ.Ε.

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 417 Α.Δ. & 549/2010 Α.Δ.Ε.

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 417 Α.Δ. & 549/2010 Α.Δ.Ε.

ade5752010.pdfa