088/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ και αποσφράγιση του παρόντος καταστήματος

088/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ και αποσφράγιση του παρόντος καταστήματος

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ και αποσφράγιση του παρόντος καταστήματος

AEPZ0882012.pdfa