119/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της Ε. Ζευγώλης & Σία Ε.Ε., επί των οδών Μεσσηνίας 3 & Αλαμάνας 42 (Κ4), στο Ίλιον

119/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της Ε. Ζευγώλης & Σία Ε.Ε., επί των οδών Μεσσηνίας 3 & Αλαμάνας 42 (Κ4), στο Ίλιον

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της Ε. Ζευγώλης & Σία Ε.Ε., επί των οδών Μεσσηνίας 3 & Αλαμάνας 42 (Κ4), στο Ίλιον

ADS1192011.pdfa