150/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον Τσούνιο Μιχαήλ επί των οδών Δήμητρας 46 & Καστοριάς 67, στο Ίλιον και άδειας εγκατάστασης και λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή τροφίμων και ποτών εντός αυτού

150/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον Τσούνιο Μιχαήλ επί των οδών Δήμητρας 46 & Καστοριάς 67, στο Ίλιον και άδειας εγκατάστασης και λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή τροφίμων και ποτών εντός αυτού

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον Τσούνιο Μιχαήλ επί των οδών Δήμητρας 46 & Καστοριάς 67, στο Ίλιον και άδειας εγκατάστασης και λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή τροφίμων και ποτών εντός αυτού

ADS1502012.pdfa

150/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον Τσούνιο Μιχαήλ επί των οδών Δήμητρας 46 & Καστοριάς 67, στο Ίλιον και άδειας εγκατάστασης και λειτουργία ενός αυτόματου πωλητή τροφίμων και ποτών εντός αυτού