097/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ επί της οδού Πρεβέζης 51, στο Ίλιον

097/2012 – Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ επί της οδού Πρεβέζης 51, στο Ίλιον

Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στον ΡΑΠΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟ επί της οδού Πρεβέζης 51, στο Ίλιον

ADS0972012.pdfa