003/2016 – Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος