068/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

068/2014 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος