074/2016 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος