073/2013 – Λήψη απόφασης για χορήγηση – ανανέωση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος