144/2013 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ταβέρνα)» επί της οδού Δραγουμάνου 42 (Κ2), στον Γαστουνιώτη Βλάσιο

144/2013 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ταβέρνα)» επί της οδού Δραγουμάνου 42 (Κ2), στον Γαστουνιώτη Βλάσιο