024/2018 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας παγοδρομίου