012/2019 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ψυχαγωγικής δραστηριότητας «Παγοδρόμιο», επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, στο Ίλιον, εντός εμπορικού κέντρου ESCAPE

012/2019 – Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ψυχαγωγικής δραστηριότητας «Παγοδρόμιο», επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, στο Ίλιον, εντός εμπορικού κέντρου ESCAPE