077/2014 – Λήψη απόφασης για χορηγήσεις προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λήψη νέας απόφασης για ανάκληση χορηγηθείσας προέγκρισης

077/2014 – Λήψη απόφασης για χορηγήσεις προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λήψη νέας απόφασης για ανάκληση χορηγηθείσας προέγκρισης

077/2014 – Λήψη απόφασης για χορηγήσεις προεγκρίσεων ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λήψη νέας απόφασης για ανάκληση χορηγηθείσας προέγκρισης