Λήψη απόφασης για όσον αφορά τον χώρο τοποθέτησης δύο (2) οικίσκων για την λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης.

Λήψη απόφασης για όσον αφορά τον χώρο τοποθέτησης δύο (2) οικίσκων για την λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης.

Λήψη απόφασης για όσον αφορά τον χώρο τοποθέτησης δύο (2) οικίσκων για την λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Γραφείων Πληροφόρησης

ADE4502010.pdfa