241/2018 – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αίτηση χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, οι οποίοι λειτουργούν ως Τμήματα Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

241/2018 – Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αίτηση χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, οι οποίοι λειτουργούν ως Τμήματα Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»