Λήψη απόφασης Διοικητικού συμβουλίου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος στην περιοχή Αγίου Φανουρίου

Λήψη απόφασης Διοικητικού συμβουλίου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος στην περιοχή Αγίου Φανουρίου