378/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ κατά της 345/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου

378/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ κατά της 345/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου

378/2018 – Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ κατά της 345/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου