001/2018 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

001/2018 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a