073/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

073/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

073/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος