163/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

163/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος