185/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος