034/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στην κα ΚΕΡΒΗ ΕΡΑΣΜΙΑ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

034/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στην κα ΚΕΡΒΗ ΕΡΑΣΜΙΑ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στην κα ΚΕΡΒΗ ΕΡΑΣΜΙΑ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ads0342011.pdfa

034/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στην κα ΚΕΡΒΗ ΕΡΑΣΜΙΑ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος