037/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

037/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

ADS0372011_.pdfa

037/2011 – Λήψη απόφασης επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 2 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος