082/2017 – Λήψη απόφασης μετατροπής της οδού Πριάμου από μονής σε διπλής κυκλοφορίας στο τμήμα της από την οδό Ραδιοφωνίας έως την οδό Καλπακίου

082/2017 – Λήψη απόφασης μετατροπής της οδού Πριάμου από μονής σε διπλής κυκλοφορίας στο τμήμα της από την οδό Ραδιοφωνίας έως την οδό Καλπακίου