402/2016 – Λήψη απόφασης μετονομασίας της οδού Κορυτσάς σε οδό Ιεριχούς