177/2017 – Λήψη απόφασης ονομασίας αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιλίου σε «ΊΛΙΑ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ”»

177/2017 – Λήψη απόφασης ονομασίας αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιλίου σε «ΊΛΙΑ “ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ”»