318/2014 – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 168/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά την εκδήλωση «Διοργάνωση 4ου φεστιβάλ jazz στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης»