313/2018 – Λήψη απόφασης περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012 ή εφαρμογής των διατάξεων περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων με σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων

313/2018 – Λήψη απόφασης περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012 ή εφαρμογής των διατάξεων περί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων με σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημιώσεων