250/2018 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

250/2018 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, αναδόχου για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»