058/2011 – Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής των φύλλων αυτοτελών οικισμών (ΦΑΟ) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού φύλλου

058/2011 – Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής των φύλλων αυτοτελών οικισμών (ΦΑΟ) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού φύλλου

Λήψη απόφασης περί μη μεταβολής των φύλλων αυτοτελών οικισμών (ΦΑΟ) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού φύλλου

ADS0582011.pdfa